CONIPUR PG

Systém CONIPUR PG je dvouvrstvý systém složený ze základní tlumící vrstvy recyklovaného granulátu SBR a vrchní barevné vrstvy granulátu EPDM. Systém se používá pro dětská hřiště.

Povrch splňuje normu EN 1179/1997 a má doporučení Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR.

Více informací

CONIPUR PG – povrch dětských hřišť s mobiliářem - technický popis materiálu

 

Dodavatelé materiálů:

 • CONICA AG – Švýcarsko -polyurethany
 • GEZOLAN AG – Švýcarsko - EPDM
 • SBR
 • SMG – Německo – strojní vybavení

 

Základní užití:

dětská hřiště s mobiliářem, dětské koutky

Aplikace:

kombinace strojové a ruční pokládky

Popis materiálu:

Systém CONIPUR PG je dvouvrstvý systém, složený ze základní vrstvy 100% černého recyklovaného SBR granulátu s polyurethanovým pojivem a svrchní vrstvy ze speciálního barevného EPDM granulátu s polyurethanovým pojivem.

Podle typu vybavení hřiště (houpačky, prolézačky, hrady, provazové žebříky atd.) se určuje požadovaná tloušťka základní vrstvy. Tato tloušťka je dána předpisem pro mezní hodnotu pádu v závislosti na maximální možné výšce, z které k pádu může dojít - hodnota HIC.

Tloušťka svrchní vrstvy je ve všech případech 10 mm. Použitý EPDM granulát je zrnitosti 1 – 3 mm. Tato vrstva je díky speciálnímu polyurethanovému pojivu a závěrečné konzervaci vysoce UV stabilní a zároveň splňuje požadavky mezinárodních sportovních norem EN 14877.

Povrch splňuje požadavky normy EN 1177/1997, jako první byl certifikovám specializovanou zkušebnou ITC Zlín podle zkoušek HIC.

Tento typ povrchu má doporučení i Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR.

 

V čem všem se tedy tento systém odlišuje od ostatních nabízených řešení (gumogranulátové desky, pásy atd)?

 • Jako jediný dokonale zohledňuje faktor HIC – laboratorní zkouška absobčnosti dopadu předmětu o tvaru dětské hlavy na pevnou podložku – určení kritické výšky pádu. Tento fakt zohledňuje systém zvolenou výškou základní vrstvy z SBR granulátu. Svrchní vrstva je vždy o výšce, předepsané státní zkušebnou a se zrnitostí, vycházející z příslušné receptury. Faktor HIC je díky monolitosti povrchu neměnný v celé ploše, na rozdíl od desek, kde je v místech jejich spojů výrazně odlišný (nižší).

 • Systém CONIPUR PG je systém monolitického vodopropustného povrchu. Co to znamená v praxi ? Zaručená vodopropustnost (normy DIN 18035/6 pro sportovní povrchy) je zárukou, že i po silných deštích je možné se skoro okamžitě začít pohybovat po tomto povrchu bez strachu z louží nebo uklouznutí.
  Monolitický povrh zaručuje, že po celou dobu životnosti nezačne prorůstání trávy ani usazování zeminy, jak k tomu dochází v případě použití povrchu, skládaného z jednotlivých segmentů (pásů, dlaždic)
  Při tvorbě povrchu systémem CONIPUR PG je možné zohlednit veškeré grafické návrhy (geometrické tvary, obrysy předmětů, postaviček z kreslených seriálů, zvířat atd.) spolu s širokou škálou barev. Tato barevnostní variability vychází ze schopnosti dodavate EPDM granulátu dodat tento v cca 14 barevných odstínech.

 • Jednoduchá údržbovost – veškeré nečistoty se odstraní z povrchu prodem vody, popř. zametením – předpoklad vysoké hygieničnosti provozu

 • UV stabilita barev – svrchní vrstva je tvořena speciálním EPDM granulátem (barevný) a polyurethany, zaručující vysokou UV stabilitu materiálů. Tento údaj je součástí požadavků sportovních norem DIN 18035/6, které tento typ povrchu také splňuje.Barevný granulát je oproti deskovým povrchům, které jsou tvořeny černým, polyurethanovým pojivem obarveným granulátem, zárukou dlouhodobé stálobarevnosti celé plochy bez ohledu na zatíženost jednotlivých sektorů.

 • Životnost takto položených povrchů se udává při bežném užívání okolo 15 let s minimálními náklady na jejich obnovu

 • Opravy poškození – jednoduchý úkon spočívající ve vyříznutí poškozené části a její nahrazení nově vytvořenou vrstvou. Obě části se po určité době barevně sjednotí. Na fyzikální vlastnosti povrchu nemá takováto oprava vliv.

 • Hledisko bezpečnosti provozu – vzhledem k jednolitosti povrchu bez výstupků a prohlubenin jsou vyloučeny úrazu typu výronů při došlapu na nerovnou podložku.
  Zároveň je nutné podotknout, že vybudovanou plochu nelze v žádném případě rozebrat a nemohou tak vzniknout místa – plochy – které by mohly být příčinou těchto zranění.